Piešťany

Kino Fontána, Bethovenova 1

12.03. | 18:00 | Diskusia: Existuje v dnešnej sobe kliatba?

19.03. | 18:00 | Diskusia: Je normálne modliť sa v jazykoch?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlohovec

Námestie Sv.Michala 3 | Axa klub

10.3. | 18:00 | Diskusia: Je normálne modliť sa v jazykoch?

17.3. | 18:00 | Diskusia: Ako mať štastné manželstvo

23.3. | 18:00 | Diskusia: Ako vychovať deti

31.3. | 18:00 | Hosť: Alex Peremot